Образец на заявление за издаване на удостоверение по чл.37 от ЗПП, необходимо при регистриране в ЦИК за участие в избори

03.02.2021

Сметната палата издава удостоверения за представените и/или непредставените в срока по чл. 34, ал. 4 годишни финансови отчети на политическите партии за последните три години, а за новорегистрираните партии - от датата на съдебната им регистрация, съгласно чл. 37, ал. 1 на ЗПП. 

Удостоверението се предоставя от политическата партия пред съответната централна избирателна комисия при регистриране за участие в избори.

В прикачения файл е образецът на заявлението, което следва да се попълни и подаде в Сметната палата, като това е възможно да стане и по електронна поща на имейл delovodstvo@bulnao.government.bg

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.