Отчети

Oтчет за дейността на Сметната палата на Република България за 2019 г.

Отчет за дейността на Сметната палата на Република България за 2018 г.

Отчет за дейността на Сметната палата на Република България за 2017 г.

Отчет за дейността на Сметната палата на Република България за 2016 г.

Отчет за дейността на Сметната палата на Република България за периода 01.04.2015 - 31.12.2015 г.

Отчет за дейността на Сметната палата на Република България за периода от 11.06.2014 г. до 20.01.2015 г.

Отчет за дейността на Сметната палата за периода от 01.01.2013 г. до 31.03.2014 г.

Отчет за дейността на Сметната палата за 2012 г.

Отчет за дейността на Сметната палата за 2011 г

Отчет за дейността на Сметната палата за 2010 г.

Отчет за дейността на Сметната палата за 2009 г.

Отчет за дейността на Сметната палата за 2008 г.

Отчет за дейността на Сметната палата за 2007 г.

Отчет за дейността на Сметната палата за 2006г.

Отчет за дейността на Сметната палата за 2005 г.

Отчет за дейността на Сметната палата за 2004 г.

Отчет за дейността на Сметната палата за 2003 г.

Отчет за дейността на Сметната палата за 2002 г.

Отчет за дейността на Сметната палата през 2001 г.

Отчет за дейността на Сметната палата през 2000 г.

Отчет за дейността на Сметната палата през 1999 г.

Отчет за дейността на Сметната палата през 1998 г.

Отчет за дейността на Сметната палата през 1997 г.

Отчет за дейността на Сметната палата през 1996 г.

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.