План 2030 на ООН постави нови предизвикателства пред ВОИ

03.12.2015

Организацията на обединените нации официално обяви своя нов „План 2030“  за устойчиво развитие, определян вече и като „новият План 21 на стероиди“.

Планът е приет на Срещата за устойчиво развитие на ООН в Ню Йорк в края на м. септември 2015 г. с консенсус на срещата на най-високо равнище в централата на световната организация с участието на над 150 държави и правителствени ръководители.

Работата по изготвяне на документа, който заменя поставените през 2000 г. ЦЕЛИ НА ХИЛЯДОЛЕТИЕТО, продължава около ТРИ години. В него са заложени 17 цели за устойчиво развитие:

С приемането на „План 2030“ се очертава важна роля пред ВОИ от ИНТОСАЙ, като Цел 16 от План 2030 на ООН поставя нови предизвикателства пред ВОИ.

Тя предвижда съдействие за изграждане на мирно и отворено общество в интерес на устойчивото развитие, осигуряване на достъп до правосъдие за всички и създаване на ефективни, отчитащи се и основани на широко участие институции на всички нива.

Много важна за ролята на ВОИ е Подцел 16.6 – Изграждане на ефективни и прозрачни институции на всички нива.

От целева работна група на ООН е изготвен проект за обсъждане на „Рамка за индикатори и мониторинг на целите за устойчиво развитие“ от януари 2015 г. В нея по подцел 16.6 са предвидени 7 основни и 12 допълнителни индикатора.

Австрийската ВОИ има предложение за добавяне на два нови индикатора:

 - Процент на ВОИ, които отговарят на осемте критерия за независимост от Декларацията от Мексико.

- Процент на правителствата,  прилагащи подобрени счетоводни системи за публичния сектор.

Генералният секретар на ИНТОСАЙ, който е и президент на австрийската ВОИ д-р Йозеф Мозер прави всичко възможно да закрепи в правна форма специфичните предпоставки за развитие на ВОИ - независимост на ВОИ, изграждане на капацитета на ВОИ и подобряване на системата за финансова отчетност в публичния сектор. Приети са резолюции 66/209 (2011), 69/228 (2014) на Общото събрание на ООН.

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.