Поддейност 1.1.8 - осма мисия на Дейност 1.1 Разработване на доклад относно подобряването на одитния процес в съответствие с МСВОИ в рамките на Компонент 1 „По-нататъшно развитие на одитния процес в съответствие с МСВОИ“

Период: 10.12.2018 - 12.12.2018

Краткосрочни експерти:

Костадинка Христова

Димитър Елков

Иванка Кесякова

Светозара Кокалова

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.