Поддейност 1.5.1 - първа мисия на Дейност 1.5.„Обучение на до 30 служители от ВОИ на Република Македония по стратегическо планиране на одитната дейност и по одитния процес, базиран на новоразработена или подобрена методология“ в рамките на Компонент 1 “По-нататъшно развитие на одитния процес в съответствие с МСВОИ ”

В рамките на мисията бяха обучени първата група македонски одитори по стратегическо планиране на одита и процеса на одита. Лектори бяха одитори от българската Сметна палата, които предадоха своите знания и натрупан опит, подкрепен с конкретни примери от практиката.

Период: 19-22.11.2018

Краткосрочни експерти:

Димитър Елков

Боряна Димова

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.