Поддейност 2.3.4 – Четвърта мисия на дейност 2.3 „Провеждане на обучения по одит на изпълнението и одит на средства от ЕС“ в рамките на Компонент 2 “Укрепване на капацитета за извършване на одит”

Одиторите от BC SAO изразиха своята удовлетвореност и благодарност към колегите си от българската Сметна палата за поредното обучение и споделен опит в одита на изпълнението и одита на средствата от ЕС – два изключително важни вида одити. Единият от тях е свързан с проверка на ефективността от изразходването на средствата, а другият е от голямо значение в бъдеще при управление на средства от ЕС. Лекторите от българската Сметна палата подкрепиха своите тези с примери от практиката, натрупана през годините, откакто България е член на ЕС. Бяха връчени и сертификати на обучените одитори.

Период на мисия:  11-13.06 2018 г.

Краткосрочни експерти (КЕ) от СП на РБ:

Детелина Хаджиева

Иванка Keсякова

видео

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.