Председателят Цветан Цветков пред Bulgaria on air за одита на Сметната палата на дейностите по управление на риска от наводнения

20.08.2016

Намалили ли сме риска от наводнения в България и какви са причините за забавянето на изпълнението на процедура, финансирана с европейски средства, за разработване на планове за управление на риска от наводнения - в предаването "Брюксел 1" гостува председателят на Сметната палата Цветан Цветков.

В предаването е представена и позицията на Министерството на околната среда и водите за взетите мерки в резултат на одита на Сметната палата по приключването на проекта.

 

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.