Председателят на Сметната палата Цветан Цветков пред в. "БАНКЕРЪ" Докладите за нарушения потъват без ефект

banker-270315_220x165_fit_478b24840a
27.03.2015

Ще предложа заместниците си и членовете на палатата в понеделник

Г-н Цветков, следващата Ви важна задача е да предложите двама заместник-председатели и двама членове на Сметната палата. Ясно ли е по какви процедури ще стане това, защото при гласуването на Вашата кандидатура за председател на палатата в Народното събрание тези процедури предизвикаха ожесточен политически дебат?

- Според процедурите, приети от парламента за избор на председател, на заместник-председатели и на членове на Сметната палата, заместник-председателите се предлагат от председателя. Това и ще направя след консултации с парламентарно представените партии. Там трябва да бъде постигнато съгласие за номинациите, които ще предложа. За едната от кандидатурите вече има такова съгласие. Това е г-жа Горица Грънчарова, която бе мой съперник в кампанията за избор на председател. Другият заместник-председател ще стане ясен най-късно в понеделник.

А имате ли вече листа от кандидати за членове? Защото техните имена като че ли са най-големият проблем?

- Вярно е. Но трябва да се знае, че те са излъчени от независими професионални организации - от Института на дипломираните експерт-счетоводители и от Института на вътрешните одитори в България. И двете са напълно автономни. Те осъществяват своята дейност според уставите си и ръководните органи - управителните им съвети. Тези управителни съвети са одобрили процедури, по които стават номинирането, изслушването и изборът на кандидати за членове на Сметната палата. Такива процедури са проведени и в двете институции и са избрани кандидати.

Кои са те?

- Институтът на вътрешните одитори в България е номинирал проф. Георги Иванов, който е преподавател в Стопанката академия "Димитър Ценов" в Свищов. ИДЕС е номинирал Емил Евлогиев - одитор, член на управителния съвет и ръководител на контролния съвет на ИДЕС.

Разбира се, народните представители могат и да не приемат тези кандидатури.

Има ли вероятност да възникне конфликт на интереси между частната дейност на някои от кандидатите за членове и работата, която ще вършат в Сметната палата?

- При проф. Иванов едва ли ще се появи конфликт на интереси, защото той се занимава с преподавателска дейност. Той и за това е избран от Института на вътрешните одитори. Емил Евлогиев е одитор в частния сектор - може да се допусне хипотеза, при която някоя от частните фирми, която е одитирал или одитира, да е страна по обществена поръчка от държавна институция, която е обект на проверка от Сметната палата. Появи ли се такъв случай, има писани процедури и правила, при които членът на Сметната палата декларира конфликт на интереси и се оттегля от участие в разглеждането на този случай. Важно е да се знае, че двамата членове на Сметната палата не участват в оперативната дейност на институцията. Те само присъстват в заседания, в които се гласуват вече изготвените одитни доклади.

Ще променяте ли нещо в структурата на Сметната палата?

- Съгласно закона Сметната палата трябва да има четири дирекции, съобразени с видовете одити, които тя ще извършва. Това са дирекция "Финансови одити", дирекция "Одити за  съответствие при финансовото управление", дирекция "Одити на изпълнението" и дирекция "Специфични одити". Всъщност ще бъде възстановена структурата, действаща до април  2014-а.

Кои са съществените промени, които смятате да направите в политиката при извършване на одитите?

- Малко са тези промени, които мога да направя, тъй като през изминалите четири години бяха направени много съществени реформи в посока подобряване на качеството на одитната дейност. Бе приет наръчник за осъществяване на тази дейност, който е базиран на международните стандарти на върховните одитни институции. В него строго и ясно са разписани всички процедури, които трябва да се спазват при извършването на одита. Посочени са и процедурите при контрол на качеството на одита от страна на началниците на отдели и дирекции. Ще въведем и специален софтуер за извършване на одита, както и друг такъв софтуер за обработка и анализ на финансово-счетоводната информация.

Кои според Вас са най-рисковите сектори, към които приоритетно ще насочите вниманието си?

- Това са енергетиката, сигурността и публичната администрация, както и обществените поръчки.

Къде са най-съществените нарушения, с които сте се сблъсквали в практиката си на служител и ръководител в Сметната палата?

- В областта на обществените поръчки. Което е малко учудващо, защото в тази сфера има много разписани правила и са утвърдени множество контролни органи. И въпреки всичко продължават негативните практики - например за включване на клаузи в поръчките, които поставят в привилегировано положение отделни фирми.

И какъв е ефектът от докладите на Сметната палата и на другите контролни органи след констатирането на такива нарушения?

- Много често след тези констатации нищо не се случва.

Как може да бъде избегнат този негативен ефект?

- Явно финансовите санкции не са достатъчни. Глобите се плащат, а нарушенията продължават. Явно в случая са нужни са много по-строги наказания. Но това е въпрос на законодателството и на нормативните актове.

 

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.