Председателят на Сметната палата изпрати доклада за одита на община Белене на главния прокурор

10.02.2015

Председателят на Сметната палата изпрати на главния прокурор одитния доклад за извършен одит за съответствие при финансовото управление на община Белене за периода от 01.01.2012 г. до 30.06.2013 г. и одитните доказателства към него.

Член 55 ал. 1 от Закона за Сметната палата регламентира, че председателят на Сметната палата изпраща одитния доклад и материалите към него на прокуратурата при наличие на данни за престъпление. Съгласно чл. 55, ал. 3, Сметната палата не може да огласява данни от доклад, изпратен на прокуратурата, до приключване на наказателното производство. Затова Сметната палата публикува на интернет страницата си одитния доклад за община Белене без частите, които са изпратени на прокуратурата.                  

Докладът се изпраща и на кмета на община Белене, както и на Общинския съвет-Белене.

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.