Председателят на Сметната палата по БНТ за одита да "Автомагистрали" ЕАД

tzvetkov-0621_220x165_fit_478b24840a
03.06.2021

Председателят на Сметната палата Цветан Цветков коментира в предаването на БНТ "Денят започва" резултатите от извършения одит на "Автомагистрали" ЕАД. Той заяви, че за периода на одита дружеството е работило по 14 договори за изпълнение на строително-ремонтни дейности, свързани с укрепване на свлачища, изграждане и доизграждане, и модернизиране на участъци от републиканската пътна мрежа. "Четири от тези 14 договори са възложени от АПИ директно, по облекчен ред на "Автомагистрали". Тъй като е преценило, че "Автомагистрали" разполага със собствени ресурси, персонал и строителна техника, с които да извърши сама строително-ремонтните дейности по тези договори", обясни Цветков.

На практика се е получило заобикаляне на закона, тъй като към датата на сключване на договори и впоследствие при изпълнение на тези договори, "Автомагистрали" не е разполагало с необходимия персонал и с необходимата техника. И даде пример с един от договорите, който касае магистрала "Хемус" - за да го изпълни, дружеството е трябвало да разполага с 2400 души персонал и строителна техника от 600 единици, 15 производствени бази и два полигона за греди.

"Те не са разполагали с тези ресурси и това е наложило "Автомагистрали" да сключват допълнителни договори с трети страни, които да изпълнят тези ремонтни дейности. Прави впечатление, че тези договори са сключвани в края на годината и само в рамките на 2-3 дни след това са превеждани значителни по размер авансови средства", коментира Цветков.

Той уточни, че "Автомагистрали" има право да сключва договори с трети страни, но за наем на техника. Одитът е установил, че са сключвали договори не само за наем на техника, като договорите са били придружени с персонала, обслужващ техниката, което представлява на практика договор за извършване на строително-ремонтни дейности.

"Избягва се провеждане на открити процедури по закона за обществени поръчки. Спестява се време. Не говорим за корупционна практика, а за правила в бюджетирането. Средствата са предоставени на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в края на годината, те са ги предоставили съответно на АПИ и ако АПИ е трябвало да проведе открити процедури, е щяло да отнеме няколко месеца", коментира председателят на Сметната палата.

Вижте видеофайла 

 

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.