Председателят на Сметната палата разясни в предаването "Преди всички" на "Хоризонт" каква информация трябва да предоставят участниците в предизборната кампания

23.02.2021

Едно от задълженията на Сметната палата е да осигури публичност на информацията, свързана с финансирането на предизборната кампания, на участниците в тази кампания - партии, коалиции от партии, инициативни комитети. Второто задължение е след приключване на изборите и представяне на отчетите от участниците, Сметната палата да извърши фактическа и документална проверка за набраните средства по време на кампанията и извършените разходи", каза в предаването "Преди всички" председателят на Сметната палата Цветан Цветков.

С началото на предизборната кампания чрез Единния регистър по Изборния кодекс български граждани ще могат да се запознаят с информацията, свързана с финансирането на участниците в тези избори.

Пет дни след началото на кампанията - 10 март 2021 година, участниците в изборите трябва да изпратят информация в Сметната палата, която да бъде публикувана в ЕРИК - за набраните до момента дарения от тях, за вида и целта на дарението и за имената на дарителите – физически или юридически лица. Ако размерът на дарението е над една минимална месечна заплата, те трябва да изпратят и декларация,попълнена от дарителя, за произхода на дарените средства. Участниците в изборите също трябва да уведомят Сметната палата за договорите, които са сключили за медийни услуги с различни доставчици, а също и с рекламни  и ПР агенции, подчерта Цветан Цветков.

Председателят на Сметната палата обясни, че институцията провежда през последните години предварителна разяснителна кампания и тази година също е подготвена брошура с основните изисквания, които трябва да спазват участниците в изборите. Брошурата е издадена съвместно с Българския институт за правни инициативи.

Сред пропуските на участниците в предизборната кампания е, че не изпращат навреме информацията за получените дарения и техния произход, като това е по-често явление по време на местните избори. Минималната глоба за нарушенията е 1000 лева, максималната е до 15 хиляди лева. Глобите се налагат на отговорните лица в партиите, коалициите или инициативните комитети.

Цялото интервю можете да чуете в звуковия файл.

https://bnr.bg/horizont/post/101426321/kakva-informacia-trabva-da-predostavat-uchastnicite-v-predizbornata-kampania

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.