Само 7 партии не подадоха годишните си финансови отчети за 2015 г.

15.04.2016

153 политически партии подадоха в Сметната палата годишните си финансови отчети и списъците на дарителите си за 2015 г., като спазиха изискванията за представянето им  и срока по Закона за политическите партии, който изтече на 31 март.

Отчетът на една партия - „Национално движение за стабилност и възход“, е подаден в срок, но тя не е спазила чл. 34, ал. 2 от Закона за политическите партии – преди представянето на отчета в Сметната палата да бъде извършен независим финансов одит и заверка от независим финансов одитор.

Две партии -ПП „Майки на децата ни“ и ПП „Граждански съюз за Нова България“, не са били длъжни да подадат отчети, защото са прекратени през 2015 г., въпреки това са ги подали.

Така общият брой на партиите, които са подали годишните си финансови отчети за 2015 г. в Сметната палата става 156.

Не са подали годишни финансови отчети 7 партии: „Българската евролевица“, „Българска средна класа“, „Гражданска сила“, „КОЙ - компетентност, отговорност и истина“, „Национално патриотично обединение“, „Български земеделски съюз“ и „Нова България“.  Съгласно закона, на политическа партия, която не представи в срок финансов отчет, се налага имуществена санкция в размер от 5000 до 10 000 лв. При непредставяне или непредставяне в срок на финансовите отчети в Сметната палата политическите партии губят правото си на държавна субсидия до произвеждането на следващите избори за народни представители.

Сметната палата публикува списъци на политическите партии:

-   чиито годишни финансови отчети за 2015 г. са представени в Сметната палата в законовия срок и отговарят на изискванията на Закона за политическите партии;

-  непредставили в Сметната палата годишните си финансови отчети за 2015 г. съгласно изискванията на Закона за политическите партии;

-   чиито годишни финансови отчети за 2015 г. са представени в Сметната палата в законовия срок, но не отговарят на изискванията на Закона за политическите партии.

Сметната палата публикува и Списък на политическите партии, които са получили държавна субсидия през 2015 година, съгласно чл. 34 ал 6 от Закона за политическите партии.

Предстои Сметната палата да започне ежегодния си одит на финансовата дейност, приходите, разходите и управлението на предоставеното имущество на политическите партии“.

Сметната палата публикува годишните финансови отчети и списъци с дарителите на политическите партии по действащия Закон за политическите партии от 2006 г. насам. Тогава са подали отчетите си само 63 партии от общо регистрирани 357, а 294 партии не са изпълнили задължението си. През 2007 година броят на партиите, неподали отчети отново е голям - 253 от 359 регистрирани.

Финансовият контрол на Сметната палата е подействал дисциплиниращо през годините и партиите, които не си изпълняват задълженията сега, са едва 4 на сто от всички, които е трябвало да подадат отчети. Политическите партии вече са наполовина по-малко в сравнение с регистрираните преди 10 години.

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.