Сметната палата публикува пълните одитни доклади за администриране на приходите от местни данъци и такси и за изразходването на целевите средства по бюджетите на общините Варна и Дупница

01.06.2015

Сметната палата публикува на интернет страницата си пълните одитни доклади за извършените одити за съответствие при администриране на приходите от местни данъци и такси и при изразходването на целевите средства:

- по бюджета на Община Варна за периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г.

- по бюджета на Община Дупница за периода от 01.01.2012 г. до 30.06.2013 г.

Председателят на Сметната палата изпрати тези два одитни доклада на Главна прокуратура за наличие на данни за престъпление през миналата година. Поради това, че съгласно Закона за Сметната палата институцията не може да огласява данни от доклад, изпратен на прокуратурата, до приключване на наказателното производство, те бяха публикувани на интернет страницата през април 2014 г. без частите, които са изпратени на прокуратурата.

Във връзка с двата доклада Сметната палата получи отговори от Окръжна прокуратура във Варна – за отказ от образуване на досъдебно производство и от Окръжна прокуратура в Кюстендил – за прекратяване на наказателното производство, поради което вече няма пречка да бъдат огласени целите одитни доклади за горепосочените одити в общините Варна и Дупница. 

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.