Сметната палата публикува встъпителните и финалните имуществени декларации, подадени пред Публичиния регистър през периода от 17 юни до 18 декември 2017 г. от лица, заемащи висши държавни и други длъжности

19.12.2017

Настоящата публикация в Регистъра на лица, заемащи висши държавни длъжности е „Към 18 декември 2017 г.„  и спрямо публикацията „Към 16 юни 2017 г. „ съдържанието й е допълнено с:

- 224 встъпителни имуществени декларации, подадени пред Публичния регистър през периода от 17 юни  до 18 декември 2017 г.;

- 133 финални имуществени декларации, подадени пред Публичния регистър през периода от 17 юни  до 18 декември 2017 г.;

- Общо 22 са лицата,  които не са подали, или са подали в извън законоустановения срок съответната имуществена декларация.

В електронния Регистър на лица, заемащи висши държавни длъжности, е въведена антикорупционна мярка, която не позволява да се публикуват отделни имуществени декларации, поради което се публикуват анблок всички декларации, подадени през календарната година пред Публичния регистър.

Законът за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности, осигурява публичност и прозрачност на имуществото и доходите на лицата, заемащи висши публични длъжности, чрез добре функциониращите:

- система на деклариране;

- механизъм на проверка на имуществените декларации.

Утвърдената система на деклариране служи като ефективен инструмент за прозрачност, за превенция и за борба с корупцията, а също и за насърчаване на доброто управление сред всички нива в държавата. Утвърдените и наложени изисквания на системата на деклариране могат да се възприемат като ефективен стандарт за прозрачност и контрол. Посредством нея се “осветлява” имотното състояние на лицата, които взимат важни решения за бъдещето, по отношение на които има голям обществен и медиен интерес, също и съмнения за корупция.

В случаите на неподаване на декларация от лицата, попадащи в обхвата на закона, Сметната палата уведомява изпълнителния директор на Националната агенция за приходите за предприемане на действия по реда на глава четиринадесета или петнадесета от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, както и председателя на Държавна агенция "Национална сигурност".

Резултатите от извършените последващи ревизии от Националната агенция за приходите се публикуват в раздел „Публичност на имуществото” – „Резултати от НАП“, на интернет страницата на Сметната палата.

Имуществените декларации на лицата по чл. 2, ал. 1 от Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности, подадени пред Публичния регистър до 18 декември  2017 г., могат да се видят в Регистъра на лица, заемащи висши държавни длъжности, който е достъпен чрез на интернет страницата на Сметната палата, (банера вдясно) в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни.

 

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.