Сметните палати на България и Черна гора обмениха опит за дейностите си в условията на Cоvid-19

img-3534_220x165_fit_478b24840a
28.06.2021

Дейностите на Върховните одитни институции (ВОИ) на България и Черна гора в контекста на пандемията и одитите на мерките за борба с Covid- 19 бяха обсъдени по време на двустранна работна среща в Подгорица от 23 до 26 юни 2021 г. Срещата бе по покана на ВОИ на Черна гора и в нея взеха участие председателят на Сметната палата Цветан Цветков и заместник-председателят Горица Грънчарова.

В приветствието си председателят на Сметната палата на Черна гора д-р Милан Дабович заяви, че посещението представлява продължение на тесни и приятелски отношения между двете ВОИ.  Д-р Дабович подчерта силната подкрепа на българската Сметна палата за развитието на ВОИ на Черна гора и посочи важността на укрепването на сътрудничеството, особено в областта на прилагането на международните одитни стандарти, като ключова от страна-член на ЕС с дългогодишен опит, към страна-кандидат.

Председателят на Сметната палата Цветан Цветков посочи, че двустранното сътрудничество между ВОИ е от първостепенно значение, особено във време, когато Европа е изправена пред най-голямото си съвременно предизвикателство – икономическа, здравна и социална криза заради COVID-19.  Той подчерта, че именно чрез обмяна на опит ВОИ могат да предложат бързи и адекватни решения на общите и неотложни проблеми като пандемия, миграционни процеси, икономически, социални и демографски кризи, климатични промени. Цветан Цветков подчерта още, че стабилността и доверието в администрацията и върховенството на закона са невъзможни без одитните институции. А те от своя страна, са призвани не само да проверяват дали средствата са правилно отчетени, а има ли полза обществото от това, да отговарят на нуждите на гражданите чрез одити по значими за тях теми, да бъдат гъвкави при кризи и промени и да се усъвършенстват технологично.

Посланикът на Република България в Черна гора Н.Пр. Меглена Плугчиева посочи, че Черна гора е партньор, с който България развива много добри добросъседски отношения и подкрепя европейската й интеграция чрез многобройни проекти. Председателят на парламентарната комисия по икономика, финанси и бюджет Владимир Йокович подчерта значението на съдействието на комисията за работата на ВОИ и за засилване на контрола от страна на парламента.

По време на работната среща бяха представени от председателите на двете ВОИ дейностите за осигуряване на непрекъснатост и ефективност в работата на институциите в условията на пандемия.

Заместник-председателят на българската Сметна палата Горица Грънчарова представи одитите на мерките за преодоляване на последиците от пандемията. Тя запозна колегите си от ВОИ на Черна гора с промените, които предприе българската одитна институция в одитната си дейност - включването на три одита в одитната програма през 2020 г. и на още три одита в програмата през 2021 г., на публичните средства за борба с последиците от пандемията. Одитите са в различни социално-икономически сфери – икономически мерки за микро, малки и средни предприятия, социалната подкрепа и заетост, за подпомагане на земеделските производители, в областта на туризма, здравеопазването и по европейския механизъм React-ЕU.

Представителите на ВОИ на Черна гора проявиха голям интерес към българския опит в одитите на изпълнението, по-специално в областта на околната среда, както и към изработения от българската Сметна палата Наръчник за одитната дейност на базата на международните одитни стандарти. Те бяха поканени на обучителни срещи, на които подробно да се запознаят с методологията на българската Сметна палата при одитите.

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.