Участие на председателя на Сметната палата в Канал 3

26.09.2017

Председателят на СП Цветан Цветков още и по темите за одита на Националната библиотека и неподалите декларации в публичния регистър

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.