Участие на председателя на Сметната палата в "По света и у нас" по БНТ за старта на туининг проекта за подобряването на административния капацитет и ефективността на одитната дейност на Сметната палата на Македония

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.