За доставчици на услуги

Съгласно чл. 172, ал. 2 от Изборния кодекс, в срок от 30 работни дни след изборния ден, доставчиците на медийни услуги, социологическите и рекламните агенции, както и агенциите за осъществяване на връзки с обществеността, представят в Сметната палата на хартиен и електронен носител информация за предоставените услуги на партиите, коалициите и инициативните комитети. Информация се предоставя и за безвъзмездно предоставените услуги.

Информацията се предоставя по образец, утвърден от Сметната палата.

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.