National Audit Office (2011-2014)

President

Prof. Valeriy Dimitrov

 

Vice-Presidents

Valeri Apostolov, PhD

Tzvetan Tzvetkov

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.